Regulamin sklepu

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Con-Spark 

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy Con-Spark reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem".

2. Właścicielem sklepu internetowego jest P.D.H. "Con-Spark" Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia - wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gdańsku KRS Nr 0000158077   NIP 586-010-13-58    REGON 008412848.

3. Zamówienia można składać poprzez:

  • formularz zamówienia w sklepie internetowym
  • e-mail: sales@yaesu.pl, sales@conspark.com.pl lub sales@standardhorizon.pl
  • tel/faks 58 620 15 74

4. W razie wątpliwości przesłane do nas zamówienie od nowego klienta jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą e-mail.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

6. Złożone zamówienia będą realizowane w miarę dostępności towaru w możliwie najkrótszym czasie.

7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail.

8. Opisy produktów mają charakter informacyjny. Zawartość strony internetowej - opisy produktów, parametry techniczne, ceny - nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

10. Jeżeli zamówiony towar nie jest aktualnie dostępny, Zamawiający zostanie o tym poinformowany.

11. P.D.H. "Con-Spark" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

12. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do odebrania towaru od spedytora.

13. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

14. Zamówiony towar wysyłamy przesyłką kurierską firmy DPD. Drobne elementy o małej wartości wysyłamy listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

15. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny). 

16. Akceptujemy następujące formy płatności:

  • płatność przy odbiorze
  • przedpłata na konto
  • przelewy24

17. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy. Orientacyjne koszty dostawy przedstawiają się następująco:

Sposób wysyłki
Koszt dostawy (brutto)
kurier DPD płatność przelewem (wartość zamówienia do 5 tys zł)19 zł *
kurier DPD płatność przelewem (wartość zamówienia do 5 tys zł)25 zł *
kurier DPD płatność przelewem (wartość zamówienia 10 - 20 tys zł)32 zł *
kurier DPD płatność przy odbiorze (kwota pobrania do 5 tys zł)28 zł *
kurier DPD płatność przy odbiorze (kwota pobrania 5 - 7 tys zł)
39 zł *
kurier DPD płatność przy odbiorze (kwota pobrania 7 - 10 tys zł)47 zł *Powyższe ceny dotyczą przesyłek krajowych.
* dot. pojedynczej przesyłki do 30 kg i nie obejmuje usług dodatkowych takich jak np.: usługi terminowe, doręczenie przesyłki w sobotę itp.

18. W przypadku przedpłaty zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na nasze konto bankowe.

19. Oferta sklepu internetowego ważna jest tylko na terenie Polski.

20. Na zakupiony w naszym sklepie radiotelefony marki YAESU i STANDARD HORIZON udzielamy 36-miesięcznej pisemnej gwarancji, na akumulatory - 6 miesięcy.

21. Reklamacje należy składać pod adresem P.D.H. "Con-spark" sp. z o.o. 81-345 Gdynia,  Al. Jana Pawła II 1. Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem dostarczenia reklamowanego sprzętu z nieuszkodzonymi plombami gwarancyjnymi wraz z oryginalną kartą gwarancyjną i  dowodem zakupu oraz opisem rodzaju uszkodzenia.

22. Konsument, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827). Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (tutaj wzór oświadczenia) na adres: P.D.H. Con-spark sp. z o.o. Al. Jana Pawła II, 1 81-345 Gdynia lub drogą mailową sales@conspark.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że P.D.H. Con-spark zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.D.H. Con-spark, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

P.D.H. Con-spark niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. P.D.H. Con-spark dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli P.D.H. Con-spark nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Towar powinien być zwrócony na adres: P.D.H. Con-spark sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy NIE przysługuje konsumentowi, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. modyfikacja radiotelefonu na życzenie konsumenta czyli ROZBLOKOWANIE lub np. sprzedaż przewodu antenowego o określonej przez konsumenta długości.

23. P.D.H. "Con-spark" sp. z o.o. jest podmiotem zarejestrowanym jako wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem BDO 000006699.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180 poz. 1495 z 2005r. z późn. zmianami) klient dokonujący zakupu w naszej firmie ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu i sposobu wysyłki oraz odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt.

Przesyłki nieuzgodnione nie będą przyjmowane.

24. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

25. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Działem Handlowym P.D.H. "Con-Spark" sp. z o.o.: tel. 58 620 15 74 lub e-mail: sales@yaesu.pl, sales@conspark.com.pl lub sales@standardhorizon.pl.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw związanych ze sprzedażą konsumencką i umowami zawieranymi na odległość.

27.  Rękojmia za wady wyłączona dla PRZEDSIĘBIORCÓW.

×