YAESU VX-7R

VX-7R to super wytrzymały tribander firmy YAESU.
W skład kompletu VX-7R wchodzi:
- antena,
- akumulator FNB-80LI (7,4V/1250mAh, Lithium Ion),
- ładowarka PA-48C,
- klips do paska,
- instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim
MOC WYJŚCIOWARadiotelefon VX-7R generuje sygnał o mocy 5W w pasmach 50,144 i 430 MHz (z wyjątkiem 50 MHz AM – 1W) zarówno przy zasilaniu z akumulatora jak i przy zasilaniu zewnętrznym. Do wyboru są cztery poziomy mocy nadawczej, dla zapewnienia maksymalnego czasu pracy bez konieczności ładowania akumulatora.
NADAWANIE/ODBIÓRRadiotelefon VX-7R gwarantuje pełen odbiór emisji AM/FM w zakresie 500 kHz do 999 MHz (częstotliwości GSM zablokowane). Jest idealny do nasłuchiwania przekazów na falach krótkich KF, transmisji AM i FM, częstotliwości morskich oraz służb publicznych. Banki pamięci specjalnie na częstotliwości pogodowe, morskie i krótkie ograniczają czas potrzebny na poszukiwanie żądanej stacji. Częstotliwości nadawania: 50-54 MHz, 144-148 MHz, 430-450 MHz.
TWIN BANDERRadiotelefon VX-7R posiada cztery sposoby jednoczesnego odbioru:
- dwóch częstotliwości VHF
- dwóch częstotliwości UHF
- jednej częstotliwości VHF i jednej częstotliwości UHF
- jednej częstotliwości ogólnej i jednej amatorskiejKOMÓRKI PAMIĘCIRadiotelefon VX-7R posiada 900 komórek pamięci:
- 450 komórek głównych – przechowujących informacje o modulacji, częstotliwościach i dane CTCSS/ DCS
- 10 komórek natychmiastowego dostępu – dla najczęściej używanych częstotliwości
- 40 komórek skanowania krańców pasm – do ustawienia dolnych i górnych krańców skanowania/pracy w pasmach amatorskich
- 12 głównych komórek pamięci – np. do zaprogramowania ulubionej częstotliwości
- 89 komórek KF – fabrycznie zostały zaprogramowane najpopularniejsze stacje KF
- 280 kanałów morskich
- 10 „hiper” komórek – do przechowywania i natychmiastowego przywoływania kompletnych ustawień konfiguracyjnych radiotelefonu
ZEGARRadiotelefon VX-7R posiada 24-godzinny zegar z kalendarzem zasilany przez oddzielny (ładowany) akumulator, który zasila zegar przez 2 miesiące bez pobierania energii z akumulatora radiotelefonu.
W oparciu o zegar w radiotelefonie funkcjonuje Timer, który włącza i wyłącza radio o wyznaczonej przez użytkownika godzinie. Przed wyłączeniem urządzenia dodatkowo zostaje wyemitowany beep alarmowy.
SYGNAŁ ALARMOWYPrzy naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy przycisku EMG(HM/RV) radiotelefon zostaje wprowadzony w tryb awaryjny, w którym zostanie automatycznie ustawiony na częstotliwość 430 MHz, z głośnika zacznie wydobywać się głośny sygnał alarmowy a dioda na panelu przednim zacznie pulsować różnymi kolorami. Po naciśnięciu przycisku PTT można nadać wiadomość na kanale UHF z prośbą o pomoc.
SENSOR CIŚNIENIAOpcjonalny sensor ciśnienia SU-1 pozwala na pomiar ciśnienia barometrycznego oraz poziomu wzniesienia (wysokości). Poziom ciśnienia, wysokość oraz temperatura mogą być monitorowane nawet wtedy gdy radiotelefon jest wyłączony.
WIRES™ - IIRadiotelefon VX-7 posiada unikatowy przycisk „Internet” (prawy, dolny róg). Umożliwia on łatwy i szybki dostęp do przemiennikowego systemu internetowego WIRES™-II – poprzez naciśnięcie przycisku „Internet” wysłany zostaje wymagany przez przemiennik i skonfigurowany do sytemu WIRES™-II pojedynczy ton DTMF.
System WIRES™-II umożliwia połączenie wielu stacji retransmisyjnych amatorskich w sieć miejską, krajową lub światową poprzez Internet.
OBUDOWAObudowa, klawiatura, głośnik i złącza radiotelefonu VX-7R są dokładnie uszczelnione i zabezpieczone chroniąc wnętrze przed wodą. Urządzenie może być zanurzone w wodzie na głębokość 1 metra przez okres 30 minut. Opcjonalnie można nabyć również wodoodporny mikrofonogłośnik MH-73A4B. Radiotelefon VX-7R posiada duży wyświetlacz z szeregiem graficznych i obrazkowych znaków. Edytor ikon pozwala stworzyć użytkownikowi własne ikony lub czcionki. Klawiatura oraz wyświetlacz są podświetlane. Podświetlenie to może być skonfigurowane na szereg energooszczędnych sposobów.

SPECYFIKACJA VX-7R

Ogólne

zakres częstotliwości odbioruMAIN RX:
0,5 – 1,8 MHz (pamo BC)
1,8 – 30 MHz (pasmo SW)
30 – 76 MHz (50 MHz – amatorskie)
108 – 137 MHz (pasmo lotnicze)
137 – 174 MHz (144 MHz – amatorskie)
174 – 222 MHz (VHF TV)
222 – 420 MHz (ACT 1)
420 – 470 MHz (430 MHz – amatorskie)
470 – 800 MHz (UHF TV)
800 – 999 MHz (ACT 2; zablokowane pasmo telefonów komórkowych)
SUB RX:
50 – 54 MHz
137 – 174 MHz
420 – 470 MHz

zakres częstotliwości nadawania

50 – 54 MHz (MAIN i SUB)
144 – 146 (148) MHz (MAIN i SUB)
430 – 440 (450) MHz (MAIN i SUB)

kroki strojenia

5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz

stabilność częstotliwości

±5 ppm (-10ºC do +50ºC [-14ºF do +122ºF[)

Shift przemiennika

±600 kHz (144 MHz)
±1,6/5,0/7,6 MHz (430 MHz)

rodzaj modulacji pracy

AM, FM (A3, F2, F3)

impedancja anteny

50 Ω

napięcie zasilania

7,4V DC – minus na masie
6,0 – 16,0V DC – minus na masie (zewnętrzne gniazdo JACK)

pobór prądu

200 mA (odbiór w trybie jednego pasma)
240 mA (odbiór w trybie dwóch pasm)
67 mA (tryb jednego pasma, Standby, Saver Off)
100 mA (tryb dwóch pasm, Standby, Saver Off)
28 mA (odbiór w trybie jednego pasma, Standby, Saver On)
34 mA (odbiór w trybie dwóch pasm, Standby, Saver On)
200 μA (Auto Power Off)

1,6 A (50 MHz, 5W TX)
1,7 A (144 MHz, 5W TX)
1,9 A (430 MHz, 5W TX)

zakres temperatury pracy

-20ºC do +60ºC (-4ºF do +140ºF)

wymiary

60 x 90 x 28,5 mm (szerokość x wysokość x grubość)

waga

260 g z baterią i anteną

Nadajnik

moc wyjściowa

5,0W (@7,4V & 13,8V EXT DC IN)
1,0W (@7,4V & 13,8V EXT DC IN, 50 MHz AM)

typ modulacji

F2, F3 zmienna reaktancja (MAIN i SUB)
niskopoziomowa modulacja amplitudy A3 (MAIN, 50 MHz)

maksymalna dewiacja

±5 kHz (F2, F3)

emisja sygnałów niepożądanych

60 dB (High/L3)
50 dB (L2/L1)

impedancja mikrofonowa

2 kΩ

×