Katalog produktów

Urząd Wojewódzki Rzeszów


Przegląd techniczny Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Podkarpackiego, opartej o sprzęt firmy Motorola Solutions
Nasza firma wykonała przegląd techniczny oraz wycenę kosztów naprawy, konserwacji lub wymiany urządzeń firmy MOTOROLA wchodzących w skład systemu Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Podkarpackiego.

System zbudowany jest w oparciu o 4 stacje retransmisyjne i 38 stacji bazowych w Powiatowych Centrach zarządzania Kryzysowego.


Przegląd obejmował:

  • Pomiar parametrów RF nadawczo-odbiorczych radiotelefonów bazowych Motorola DM4600 oraz stacji retransmisyjnych Motorola DR3000/SLR 5500

  • Pomiar i regulację systemu zasilania akumulatorowego oraz pomiar i ocenę pojemności akumulatora

  • Kontrolę instalacji zasilania sieciowego

  • Pomiar parametrów torów antenowych – antena, fider antenowy, ochronniki antenowe wraz z kontrolą stanu technicznego elementów mocowania

  • Przegląd masztów antenowych: liny odciągowe, kotwy, podstawa masztu i elementy mocowania, kontrola systemu uziemienia, kontrola pionu masztu oraz jego pokrycia malarskiego.


Przegląd w każdym z 42 obiektów zakończony został protokołem zawierającym ocenę techniczną oraz kosztorys napraw/wymian niesprawnych elementów. Pozwoli to Zamawiającemu na przygotowanie budżetu i doprowadzenie Sieci Radiowej do pełnej sprawności.


image


image


image


×