Katalog produktów

Szybka Kolej Miejska

image


Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Radiowego Systemu Cyfrowego dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

System zbudowany został w oparciu o IP Site Connect (IPSC) Firmy Motorola Solutions, będący aplikacją platformy MOTOTRBO.

Praca w systemie IPSC zapewnia abonentom ruchomym dostęp do systemu w każdym punkcie działania sieci i automatyczny roaming – przy przemieszczaniu się pomiędzy lokalizacjami.

Radiowy System Cyfrowy składa się z kilku stacji retransmisyjnych firmy Motorola Solutions połączonych siecią LAN, kilkunastu stacji ruchomych Motorola MOTOTRBO, radioserwera oraz stanowiska dyspozytorskiego.

Powstało również stanowisko do zarządzania flotą i monitorowania pracy systemu IPSC.


Zainstalowane zostało oprogramowanie SmartPTT firmy Elcomplus- wspierane przez Motorola Solutions – producenta systemu MOTOTRBO.

Oprogramowanie to zapewnia m.in.

- stworzenie SQL-owej bazy danych użytkowników ( radiotelefony noszone i przewoźne/bazowe)

- rejestrację korespondencji i zdarzeń

- archiwizację zdarzeń

- generację raportów

- wywołania indywidualne z potwierdzeniem, wywołania grupowe, wywołania do wszystkich

- wysyłanie/odbiór informacji tekstowych i statusów

- wywołanie dźwiękowe abonenta radiowego, sprawdzenie obecności w sieci, zdalny podsłuch

image
×